Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2018

zwierzejuczne
22:01
Chce mi sie wyć. Nie płakać. Wyć. Ale nie mogę. Nie mam łez. 
Reposted fromdygoty dygoty viaMissMurder MissMurder
zwierzejuczne
22:01
8843 a3ee 390
Sponsored post
soup-sponsored
06:46
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
zwierzejuczne
22:00
4365 6647 390
Reposted fromnyaako nyaako viaMissMurder MissMurder
zwierzejuczne
21:59
4330 f10e 390
Reposted fromnyaako nyaako viaMissMurder MissMurder
zwierzejuczne
21:59
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
Reposted fromszukajacsiebie szukajacsiebie vianergo nergo
zwierzejuczne
21:59
Zawsze chyba chciałam być kimś innym, niż byłam, wydawało mi się, że jestem jakaś taka niekompatybilna ze światem, ciągle nie na miejscu. 
— Edyta Bartosiewicz w magazynie "Zwierciadło", 3 stycznia 2014
Reposted frommefir mefir vianergo nergo
zwierzejuczne
21:59

Dzisiaj jest dzień na zapłakanie.

Zwinięta w kłębek, schowam się pod kołdrą i będę tęsknić. 

Głośno i rozpaczliwie.

Bo dużo jest we mnie żalu i samotności. Niewykorzystanej miłości po prostu.

— m
zwierzejuczne
21:59
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo
zwierzejuczne
21:58
6255 5b0f 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaEdgi Edgi
zwierzejuczne
21:58
3314 629f 390
Reposted frompiehus piehus viaEdgi Edgi
zwierzejuczne
21:57
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNataly Nataly
zwierzejuczne
21:56
Po co te lata obaw, że moje zdanie jest mniej ważne? Po co rozmyślanie czy wszystkim dookoła spodoba się to co mówię? Po co myślenie o tym co oni pomyślą? Jak zinterpretują moje słowa? Jak spojrzą na mnie? Potem układnie w głowie scenariusza jak mam odpowiedzieć. Żeby było tak jak oni chcą.
Przecież to nieistotne. A moja głowa pleśniała przez tyle lat. Zupełnie niepotrzebnie. 
Koniec. Czas zacząć być.
— aggape.soup.io
Reposted fromaggape aggape vianowakowna nowakowna
zwierzejuczne
21:55
Reposted fromgruetze gruetze viaEdgi Edgi
zwierzejuczne
21:55
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaEdgi Edgi
zwierzejuczne
21:54
Reposted fromFlau Flau viaEdgi Edgi
zwierzejuczne
21:54
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaNataly Nataly
zwierzejuczne
21:53
Każdy czasami traci z oczu siebie samego.
— Haruki Murakami
zwierzejuczne
21:53
4241 e828 390
w każdej sekundzie
21:52
9475 c594 390
Reposted fromdivi divi viaMissMurder MissMurder
zwierzejuczne
21:52
7266 123f 390
Reposted fromheroinee heroinee viaMissMurder MissMurder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...