Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2019

zwierzejuczne
18:52
8005 4daf 390
Reposted fromnazarena nazarena

February 10 2019

zwierzejuczne
10:35
9201 ec9c 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaawakened awakened
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51
zwierzejuczne
10:35
8752 2167 390
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaawakened awakened
zwierzejuczne
10:33
0003 37e5 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vianergo nergo

April 30 2018

zwierzejuczne
08:09
Play fullscreen
<3
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
zwierzejuczne
07:55
5804 ad8b 390
Reposted fromnazarena nazarena

April 29 2018

zwierzejuczne
21:54
zwierzejuczne
21:54
Reposted frombluuu bluuu viaxmonroex xmonroex
zwierzejuczne
21:54
Nikt na świecie nienawidzi mnie tak, jak ja siebie sam...
— --
Reposted fromomphh omphh viatereseek tereseek
zwierzejuczne
21:53
Wiecie, co tak cholernie mnie boli? Że po tym całym czasie, po milionach starań i dobrych chęci wyszło jak zawsze. Wciąż dowiaduję się, że coś ze mną jest nie tak, nieważne ile z siebie dam. I to frustrujące, bo zawodzę wszystkich wokół, a najbardziej siebie.  Chciałabym być taka, że nie da się o mnie zapomnieć. Chciałabym być kimś wyjątkowym, kimś, kto odciska piętno na ludziach, których spotyka. Kto coś zmienia. Pokazuje inny świat.  Tak mi przykro, że jestem taka jak wszystkie.  Że się denerwuję i płaczę. Że ostatnio z poetyckiej duszy zostało mi tylko rozgoryczenie i smutek. To nie jestem ja. A może właśnie jestem?  Nie chcę, żebym to była ja...
— Cztery Wieki Później
zwierzejuczne
21:53
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatereseek tereseek
zwierzejuczne
21:52
0359 9a0e 390
Reposted fromursa-major ursa-major viaxmonroex xmonroex
zwierzejuczne
21:52
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza."
zwierzejuczne
21:51
1507 1ebb 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaxmonroex xmonroex
zwierzejuczne
21:51
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viaEdgi Edgi
zwierzejuczne
20:51
1523 cd17 390
Reposted fromfungi fungi viaxmonroex xmonroex
zwierzejuczne
20:50
3242 7ade
doggo acrobatics
Reposted fromkopytq kopytq viaEdgi Edgi
zwierzejuczne
20:50
4907 9cba 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaxmonroex xmonroex
zwierzejuczne
20:50
Trochę bym się wykrzyczał, trochę poużalał a trochę chce mi się rzygać jak o tym myślę. 
Reposted fromyanek yanek viaxmonroex xmonroex
zwierzejuczne
20:49
8470 8d54 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxmonroex xmonroex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...