Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

zwierzejuczne
09:18
8267 5040 390
Reposted fromczleksobotni czleksobotni vianoisetales noisetales
09:17
8971 1f36 390
zwierzejuczne
09:16
zwierzejuczne
09:15
2836 17ad 390
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
zwierzejuczne
09:14
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via100suns 100suns
zwierzejuczne
09:14
0188 630b 390
09:13
0128 0856 390
Reposted frommirosia mirosia viainsanedreamer insanedreamer
zwierzejuczne
09:13
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazoozia zoozia
zwierzejuczne
09:09
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
— jaaak smutno
Reposted frommartrol martrol viafckit fckit
zwierzejuczne
09:09
Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
Reposted fromwordshurt wordshurt viafckit fckit
zwierzejuczne
09:09
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianowakowna nowakowna
09:08
2365 ea82 390
Reposted fromfreakish freakish viafckit fckit
zwierzejuczne
09:07
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viafckit fckit

April 15 2017

19:32
It’s strange. I felt less lonely when I didn’t know you.
— Jean Paul Sartre, The Flies (via starlightofmyheart)
Reposted fromstrangelovely strangelovely
19:28
8255 4d4d 390

sunspotpony:

silmarile:

Captured on camera: an Orc helping a poor little creature on the battlefield 

#NOTALLORCS

Reposted fromthepioden thepioden
19:26

April 14 2017

zwierzejuczne
19:15
9931 b5e9 390
Reposted fromNajada Najada viakurdebele kurdebele
zwierzejuczne
19:15
19:14
zwierzejuczne
19:13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl