Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

zwierzejuczne
12:45
Reposted frombluuu bluuu viadotkneszeptem dotkneszeptem

February 14 2017

zwierzejuczne
14:52
zwierzejuczne
14:48
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
zwierzejuczne
14:47
7794 c564 390
Reposted frompeper peper viasaureus saureus
zwierzejuczne
14:43
3763 8d44 390
Reposted fromillidan illidan viadotkneszeptem dotkneszeptem
zwierzejuczne
14:43
zwierzejuczne
14:42
7020 0d17 390
Reposted fromspecific-humor specific-humor viapuddding puddding
zwierzejuczne
14:42

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
zwierzejuczne
14:36
9447 a5c2 390
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viaamie amie
zwierzejuczne
14:36
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
zwierzejuczne
14:35
Zupo jak dobrze, że jesteś nie rób tego więcej.
— :')
Reposted frommajenki majenki
zwierzejuczne
14:35

June 25 2015

zwierzejuczne
18:58
 
Reposted fromfriends friends viakingoslaw kingoslaw
zwierzejuczne
18:58
9861 9419 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakingoslaw kingoslaw
zwierzejuczne
18:57Reposted fromolbaria olbaria viaadejsza adejsza
zwierzejuczne
18:57
zwierzejuczne
18:56
zwierzejuczne
18:56
zwierzejuczne
18:56
1462 6f87 390
Reposted fromtoft toft viakingoslaw kingoslaw
zwierzejuczne
18:56

as-valentine:

If you want to feel even more insignificant just look up.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viahoseanna hoseanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl