Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2016

zwierzejuczne
12:49
5213 eb56 390
zwierzejuczne
12:48
5249 cb05 390
zwierzejuczne
12:46
(...)Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatereseek tereseek
zwierzejuczne
12:37
Nic człowieka tak nie charakteryzuje jak rodzaj zabawy, której szuka.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaautumnmoss autumnmoss
zwierzejuczne
12:36
- A czy lubi pani kłamać?
- Kłamać? Nie, bo to trzeba pamiętać.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoozia zoozia
zwierzejuczne
12:35
- Co to jest katastrofizm? – spytał Łagodny.
- To jest taki sposób myślenia (...). Myśli się wtedy, że wszystko układa się fatalnie, ale że będzie jeszcze gorzej.
— Leopold Tyrmand, "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromcudoku cudoku viazoozia zoozia
12:33
6554 747e 390

theveganmothership:

The crazy looking Valais Blacknose Sheep from Switzerland

Reposted fromgirlblunder girlblunder viawalkingchaos walkingchaos
zwierzejuczne
12:33
8705 88e1 390
Reposted fromeyeshadow eyeshadow viazoozia zoozia
zwierzejuczne
11:52
1176 3943 390
Reposted fromniebieskomi niebieskomi viaamie amie
zwierzejuczne
08:32
3567 1f6b 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viahoseanna hoseanna
zwierzejuczne
08:31


Wisława Szymborska


Nic dwa razyNic dwa razy się nie zdarza 
i nie zdarzy. Z tej przyczyny 
zrodziliśmy się bez wprawy 
i pomrzemy bez rutyny. 

Choćbyśmy uczniami byli 
najtępszymi w szkole świata, 
nie będziemy repetować 
żadnej zimy ani lata. 

Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 

Wczoraj, kiedy twoje imię 
ktoś wymówił przy mnie głośno, 
tak mi było, jakby róża 
przez otwarte wpadła okno. 

Dziś, kiedy jesteśmy razem, 
odwróciłam twarz ku ścianie. 
Róża? Jak wygląda róża? 
Czy to kwiat? A może kamień? 

Czemu ty się, zła godzino, 
z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 
Jesteś - a więc musisz minąć. 
Miniesz - a więc to jest piękne. 

Uśmiechnięci, współobjęci 
spróbujemy szukać zgody, 
choć różnimy się od siebie 
jak dwie krople czystej wody.

Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viahoseanna hoseanna
zwierzejuczne
08:30
5594 26db 390
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viahoseanna hoseanna
zwierzejuczne
08:30
9575 ffed 390
Reposted fromdeaddisco deaddisco viahoseanna hoseanna
zwierzejuczne
08:30
zwierzejuczne
08:30
zwierzejuczne
08:29
0126 ea45 390
zwierzejuczne
08:29
Reposted fromtfu tfu viahoseanna hoseanna
zwierzejuczne
08:29
pogoda na najbliższe 7 miesięcy
Reposted fromtfu tfu viahoseanna hoseanna
zwierzejuczne
08:27
zwierzejuczne
08:27
2912 875f 390
Reposted fromYuei Yuei viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl