Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2018

zwierzejuczne
04:42
zwierzejuczne
04:42
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
zwierzejuczne
04:42
zwierzejuczne
04:42
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski

March 28 2018

zwierzejuczne
22:04
Nienawidzę tego pieprzonego marca
Reposted bythesilenceofthealcoholicbiianca
zwierzejuczne
22:03
2945 914f 390
zwierzejuczne
22:02
4932 c26e 390
zwierzejuczne
22:02
4360 690f 390
Reposted fromnyaako nyaako viaMissMurder MissMurder
zwierzejuczne
22:02
4363 4063 390
Reposted fromnyaako nyaako viaMissMurder MissMurder
22:02
zwierzejuczne
22:01
Chce mi sie wyć. Nie płakać. Wyć. Ale nie mogę. Nie mam łez. 
Reposted fromdygoty dygoty viaMissMurder MissMurder
zwierzejuczne
22:01
8843 a3ee 390
zwierzejuczne
22:00
4365 6647 390
Reposted fromnyaako nyaako viaMissMurder MissMurder
zwierzejuczne
21:59
4330 f10e 390
Reposted fromnyaako nyaako viaMissMurder MissMurder
zwierzejuczne
21:59
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
Reposted fromszukajacsiebie szukajacsiebie vianergo nergo
zwierzejuczne
21:59
Zawsze chyba chciałam być kimś innym, niż byłam, wydawało mi się, że jestem jakaś taka niekompatybilna ze światem, ciągle nie na miejscu. 
— Edyta Bartosiewicz w magazynie "Zwierciadło", 3 stycznia 2014
Reposted frommefir mefir vianergo nergo
zwierzejuczne
21:59

Dzisiaj jest dzień na zapłakanie.

Zwinięta w kłębek, schowam się pod kołdrą i będę tęsknić. 

Głośno i rozpaczliwie.

Bo dużo jest we mnie żalu i samotności. Niewykorzystanej miłości po prostu.

— m
zwierzejuczne
21:59
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo
zwierzejuczne
21:58
6255 5b0f 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaEdgi Edgi
zwierzejuczne
21:58
3314 629f 390
Reposted frompiehus piehus viaEdgi Edgi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl