Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

zwierzejuczne
11:29
2265 faf8 390
zwierzejuczne
11:29
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viafckit fckit
zwierzejuczne
11:28
6548 9131 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viafckit fckit
11:27
zwierzejuczne
11:27
8921 29d8 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viafckit fckit
zwierzejuczne
11:26
5234 26a7 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafckit fckit
zwierzejuczne
11:25
2363 65df 390
Reposted fromscorpix scorpix viasaureus saureus
zwierzejuczne
11:25
8394 23e4 390
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viasaureus saureus
zwierzejuczne
11:24
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianergo nergo

September 20 2017

20:56
5877 0448 390
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno
zwierzejuczne
20:54
zwierzejuczne
20:53
5473 9d22 390
Reposted fromlittletroublemaker littletroublemaker
zwierzejuczne
20:53
5475 2bf8 390
Reposted fromlittletroublemaker littletroublemaker
zwierzejuczne
20:53
5544 8d07 390
Reposted fromparkaboy parkaboy
zwierzejuczne
20:48
Jeszcze noc się wokół tli, a już wiem, że dzień jest zły
— Szklany człowiek
Reposted fromviolethill violethill
zwierzejuczne
20:47
Mam myśli białe jak ja Myśli wyblakłe jak mgła Wyblakłe jak biała flaga, którą niosę Jak kropla wody w mleku albo przezroczysty proszek
— Sokół i Marysia Starosta - Wyblakłe myśli
Reposted fromzalewajka zalewajka
zwierzejuczne
19:08
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa vianergo nergo
zwierzejuczne
19:07
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromunr-eal unr-eal vianergo nergo
zwierzejuczne
19:06
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr vianergo nergo
zwierzejuczne
19:06
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viasaureus saureus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl