Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2016

zwierzejuczne
18:05
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viachodznapiwo chodznapiwo
zwierzejuczne
17:21
4878 5a3e 390
Reposted fromdarthsadic darthsadic viateardrop teardrop
zwierzejuczne
17:20
1290 dd77 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viateardrop teardrop
zwierzejuczne
17:18
6957 5feb 390
Reposted fromliczbapi liczbapi viainsanedreamer insanedreamer
zwierzejuczne
17:17
2857 f501 390
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viateardrop teardrop
zwierzejuczne
17:17
Bywa, że widzisz człowieka i wiesz, że to ten, którego szukałaś całe życie. A jego to wali, gdyż idzie po chleb
zwierzejuczne
17:15
zwierzejuczne
17:15
Reposted fromgruetze gruetze viainsanedreamer insanedreamer
zwierzejuczne
17:14
8131 2cb2 390
Reposted fromoll oll viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
zwierzejuczne
17:13
Zaczynamy jako nieznajomi. Tak samo kończymy.
zwierzejuczne
17:13
zwierzejuczne
17:13
zwierzejuczne
17:12
2827 e144 390
zwierzejuczne
17:12
Me mudo del mundo ! | via tumblr
zwierzejuczne
17:10
Arnold Schwarzenegger sleeping with a stuffed panda bear
Reposted fromgruetze gruetze viachodznapiwo chodznapiwo
zwierzejuczne
17:10
Jeżeli ktoś zachowuje się, jakby mu nie zależało, po prostu mu uwierz.
Reposted fromovermind overmind vianergo nergo
zwierzejuczne
17:05
8550 efd3 390
Reposted frommempra mempra viawalkingchaos walkingchaos
zwierzejuczne
16:59
8672 7d5e 390
story of my life
Reposted fromRockYourMind RockYourMind via100suns 100suns
zwierzejuczne
16:59
5600 6664 390
zwierzejuczne
16:58
chciałabym opisać to, co czuję ale nawet jeśli próbuję, kartka wciąż jest pusta
i w zasadzie nie mogłabym opisać tego lepiej
— zabka.soup.io @zabka
Reposted fromzabka zabka vianergo nergo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl