Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

zwierzejuczne
19:20
5318 ce09 390
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
18:47
7013 629b 390
zwierzejuczne
18:47
zwierzejuczne
18:47
8445 99f1 390
18:46
2294 2071 390
Reposted fromtwice twice viakurdebele kurdebele
zwierzejuczne
18:46
7849 4fd1 390
Reposted fromEkran Ekran viadobby dobby
zwierzejuczne
18:45
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss vianecropixie necropixie
zwierzejuczne
18:44
Reposted fromgruetze gruetze viainzynier inzynier
zwierzejuczne
18:43
It's all too much and not enough at the same time.
— Jack Kerouac
zwierzejuczne
18:43
Żeby wreszcie zdarzyło się w twoim życiu coś, co sprawi, że przestaniesz być tak cholernie smutna.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakurdebele kurdebele
zwierzejuczne
18:43
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
— Jay Crownover, Buntownik
Reposted fromrol rol viakurdebele kurdebele
zwierzejuczne
18:43
7853 d964 390
18:43
5213 aab9 390
zwierzejuczne
18:42
0165 feea 390
Reposted fromGIFer GIFer viakurdebele kurdebele
zwierzejuczne
18:41
6015 d9c6 390
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa vianecropixie necropixie
zwierzejuczne
18:41
7093 5431 390
Reposted frommetadon metadon vianecropixie necropixie
zwierzejuczne
18:41
4063 d6d5 390
Reposted frompurpa purpa vianecropixie necropixie
zwierzejuczne
18:41
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianecropixie necropixie
zwierzejuczne
18:40
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte vianecropixie necropixie
zwierzejuczne
18:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl